Menu
Obec Mělčany
Mělčany

Blízké okolí

Dolní Kounice

Návštěvník, který přijíždí do Dolních Kounic, vidí na kopci nad městem kapli sv. Antonína, která byla vybudována roku 1757 Františkem Antonínem Grimem. Ke kapli vede křížová cesta se 14 zastaveními. Tradiční pouť ke svatému Antonínovi se koná každoročně v červnu.

Jako protipól se na protilehlém kopci tyčí rozsáhlá silueta zámku. Tato významná památka byla původně postavena jako hrad na obranu kláštera. Jeho současná monumentalita mu byla dána díky přestavbě v letech 1532–1552, kdy měl zámek v držení Jiří Žabka z Limberka.V současné době je zámek po rozsáhlé rekonstrukci.

Pod zámkem se nachází asi nejvýznamnější a nejcennější historická památka města – jedinečná zřícenina kláštera Rosa coeli. Klášter byl založen v roce 1181 Vilémem z Pulína pro sestry premonstrátského řádu. Vilém z Pulína musel postavit tento klášter, protože dostal od papeže trest za pustošení klášterů a kostelů v Rakousku. V letech 1330–1390 proběhla přestavba do gotického stylu, dnes můžeme v klášteře vidět zachovalé klenby, svorníky a konzoly. Během husitských válek byl klášter vypálen a od té doby můžeme mluvit o úpadku kláštera. Snahy o obnovu kláštera v 17. století zmařil požár v roce 1703. V roce 1808 byla památka prodána do světských rukou. V současné době je majitelem kláštera Biskupství brněnské, město Dolní Kounice je nájemcem kláštera, zajišťuje otevření kláštera pro turisty a pořádá zde různé kulturní akce.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Důležité odkazy