Menu
Obec Mělčany
Mělčany

Veřejná sbírka "sanace kostela"

Zpráva o dokončení oprav Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Mělčanech v roce 2023 Typ: DOCX dokument, Velikost: 20.4 kB

Vážení přátelé přinášíme Vám další zprávy o přípravě na sanaci zdiva Mělčanského kostela.

Jak bylo avizováno v informačním dopisu, projektant pro nás v polovině května připravil projektovou dokumentaci. Projektovou dokumentaci jsme začátkem června poskytli čtyřem firmám pracujícím v oboru sanací se žádostí o vypracování cenové nabídky. Nabídky od všech firem se nám sešly ke konci června, mohli jsme tedy začátkem července všechny nabídky posoudit a především na základě nabídnuté ceny (ale také s přihlédnutím k poctivému zájmu a osobnímu jednání) vybrat jako vítěze firmu ESOX Brno. Firma nabídla konečnou cenu díla 497.730,- Kč včetně DPH. (Cena 300.000,- uvedená v informačním dopisu je odhadní cenou jen za vrty a injektáž, zde uvedená nabídková cena zohledňuje dle projektu veškeré další související činnosti, například sanační omítky.)

O výsledku poptávkového řízení jsme 10. července informovali pana starostu. S přihlédnutím k příznivému vývoji veřejné sbírky jsme se rozhodli, že u firmy ESOX projektované práce pod záštitou obce objednáme. Na základě naší objednávky byla dne 26. července podepsána smlouva o dílo, podle které budou sanační práce zahájeny 11. září a ukončeny 3. listopadu.

Před nástupem firmy k realizaci sanace bude třeba interiér kostela připravit (vyklizení mobiliáře, posunutí lavic, demontáž sololitového soklového ostění aj.). Proto poslední bohoslužbou zde bude „hodová“ mše svatá dne 13. srpna. Přípravné práce budou zahájeny 15. srpna a a uvítáme, pokud se jich zúčastní dobrovolníci z řad občanů. Pro koordinaci mohou zájemci volat telefonní číslo 724678162 Jiří Macháček.

Dobu, po kterou potrvají práce na sanaci, chceme využít též pro výměnu vchodových dveří na věž za nové, opravu nátěrů hlavních vchodových dveří a impregnaci dřevěných schodišťových stupňů na věž proti červotoči.

V listopadu po skončení hlavních prací bude následovat úklid a navrácení interiéru kostela do původního stavu tak aby se nejpozději od začátku adventu mohly obnovit bohoslužby.

Předem děkujeme všem našim příznivcům za podporu a případnou pomoc.

 

V Mělčanech 8. 8. 2023

 

 

 

Vážení spoluobčané

Rádi bychom Vám tímto dopisem přiblížili nejnovější skutečnosti o Mělčanském kostele.

Začátkem září loňského roku při rozhodování o udržovacích pracích jsme se s ohledem na několik míst s provlhlou omítkou (sakristie, zpovědnice a schody na zvonici) rozhodli další údržbu neprovádět, aby nebyla znehodnocena postupující vlhkostí. Protože nikdo z nás není odborníkem, požádali jsme o posouzení základového zdiva projektanta Ing, Zejdu, který se  tímto oborem dlouhodobě zabývá. Začátkem ledna kostel prohlédl. Ve své zprávě z 5. 1. 2023  pochválil zhotovení svislé izolace základů nopovou fólií proti vlhkosti z deště při vnějším obvodu kostela. (Realizováno při opravách kostela v roce 2004.) Konstatoval, že pro zlepšení stavu proti vzlínání vlhkosti ze základové spáry, by byla ještě  vhodná injektážní vodorovná clona z úrovně podlahy kostela. Cenu tohoto zásahu tehdy odhadl na 300.000,- Kč.

Vlastníkem kostela je Římskokatolická farnost Dolní Kounice. Tedy jsme hned loni v září jednali s duchovním správcem Karlem Obrdlíkem. V naší snaze o zlepšení nás podporuje.. Upozornil nás ovšem, že finanční možnosti farnosti jsou velmi omezené.

Protože věříme, že občanům Mělčan osud kostela, který je krásnou dominantou na návsi, není lhostejný a mají zájem, aby se zachoval v dobrém stavu, seznámili jsme zastupitelstvo obce prostřednictvím pana starosty s výše uvedenými skutečnostmi a navrhli jsme mu uspořádání veřejné sbírky. Zastupitelstvo nám k naší radosti vyšlo vstříc a na svém veřejném zasedání 27. 3. 2023 sbírku odsouhlasilo. Mohou se tedy i občané podílet na zdaru akce.

Na návrh obce Mělčany Krajský úřad Jihomoravského kraje konání sbírky schválil svým Osvědčením ze dne 6. 4. 2023 pod číslem jednacím JMK 53999/2023. Finanční příspěvky mohou občané poskytnout bankovním převodem na zvláštní (transparentní) bankovní účet číslo 131-343090247/0100 u Komerční banky nebo v hotovosti do sběrací pokladničky na Obecním úřadu v Mělčanech.

V přípravě akce nyní začíná projektant projektovou dokumentaci.  S hotovou dokumentací následně poptáme několik sanačních firem o jejich nabídky. Teprve potom bude známa konečná cena díla. I kdyby příprava  šla  velmi rychle a byl shromážděn dostatek financí, určitě se s prací začne nejdříve po hodech 13. srpna 2023. Další informace o pokračování akce budou zveřejňovány na internetových stránkách obce.

Přejeme všem, kteří si přečtou tento dopis, aby učinili dobré rozhodnutí. Vězte, že budeme velmi vděčni za sebemenší dar. Vám, kteří přispět nemůžete, jsme rádi poskytli tyto informace a děkujeme za pozornost při čtení dopisu.

V Mělčanech, 17. dubna 2023

Přípravný výbor:

Markéta Fuchsová, Jiří Macháček, Petr Navrátil, Jiří Zoufalý, Petr Zoufalý

Link na transparentní účet veřejné sbírky.

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/131-343090247

 

 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Důležité odkazy